Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 21-30 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW2015-Tuesday&Thursday&Saturday09301120KLB501
MCS1350_MCS1300-Tuesday&Thursday&Saturday15301720VPB301
LAW4002-Tuesday&Thursday&Saturday09301120SBB201
POL3101-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB501
POL4310-Tuesday&Thursday&Saturday11301320SBB401
MCS2162_MCS2603-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VKB301
POL3102-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VPB501
LAW2002-Monday&Wednesday&Friday17301920KLB201
POL4318-Monday&Wednesday&Friday17301920VPB401
MCS3151_MCS3100-Tuesday&Thursday&Saturday09301120VKB501
Displaying 31-40 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS1151Friday12351350ClassRoom2
MCS1350Wednesday11151230ClassRoom1
MCS1450Tuesday12351350ClassRoom2
MGT2101Thursday08350950ClassRoom2
MGT3101Friday11151230ClassRoom2
MGT3408Tuesday09551110ClassRoom1
MKT2101Monday11151230ClassRoom1
MTH1003Wednesday08350950ClassRoom1
PHI1003Thursday13551510ClassRoom1
POL1100Wednesday13551510ClassRoom1