Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 61-70 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW4004-Tuesday&Thursday&Saturday13301520KLB301
MCS2260_MCS2201-Monday&Wednesday&Friday07300920KLB501
POL3312-Monday&Wednesday&Friday15301720VKB501
LAW2011-Monday&Wednesday&Friday07300920KLB301
ENG2101-Monday&Wednesday&Friday09301120VKB301
LAW4002-Tuesday&Thursday&Saturday09301120SBB201
POL3313-Monday&Wednesday&Friday15301720KLB201
LAW4003-Tuesday&Thursday&Saturday09301120VPB301
POL4100-Tuesday&Thursday&Saturday09301120KLB201
POL2105-Monday&Wednesday&Friday15301720VKB301
Displaying 11-20 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS1151Friday12351350ClassRoom2
POL1101Monday12351350ClassRoom1
LAW1002Friday12351350ClassRoom1
MCS1450Tuesday12351350ClassRoom2
POL2106Wednesday12351350ClassRoom2
LAW2004Tuesday12351350ClassRoom1
MCS1101Friday12351350ClassRoom2
LAW4007Wednesday12351350ClassRoom1
WNG1001Monday12351350ClassRoom2
SOC1003Thursday12351350ClassRoom1