Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 11-20 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS3151_MCS3100-Tuesday&Thursday&Saturday09301120VKB501
MCS2390_MCS2108-Tuesday&Thursday&Saturday15301720SBB201
POL3311-Tuesday&Thursday&Saturday15301720VPB401
EDU1401-Tuesday&Thursday&Saturday15301720KLB501
EDF2002-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VPB401
LAW4003-Tuesday&Thursday&Saturday09301120VPB301
MGT2102-Tuesday&Thursday&Saturday11301320SBB201
LAW3004-Tuesday&Thursday&Saturday13301520KLB501
LAW3007-Tuesday&Thursday&Saturday09301120VKB301
POL2302-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB301
Displaying 41-50 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
WNG1001Monday12351350ClassRoom2
POL4350Monday13551510ClassRoom2
LAW2002Friday13551510ClassRoom1
LAW1002Friday12351350ClassRoom1
STA2016Friday11151230ClassRoom1
LAW2013Friday09551110ClassRoom1
SCI1003Friday08350950ClassRoom1
ECO1102Friday08350950ClassRoom2
ECO1122Friday08350950ClassRoom2
ENG2001Friday09551110ClassRoom2