Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 31-40 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS2160_MCS2106-Tuesday&Thursday&Saturday07300920VPB301
LAW2010-Monday&Wednesday&Friday07300920VPB301
POL3300-Monday&Wednesday&Friday17301920VPB301
POL2104-Monday&Wednesday&Friday09301120SBB201
EDU1202-Monday&Wednesday&Friday09301120KLB501
STA2003-Monday&Wednesday&Friday09301120VPB301
MCS1250_MCS2200-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB301
LAW2009-Monday&Wednesday&Friday09301120SBB501
LAW2002-Monday&Wednesday&Friday17301920KLB201
EDF2001-Tuesday&Thursday&Saturday07300920SBB201
Displaying 31-40 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
LAW3002Monday13551510ClassRoom1
ECO1003Tuesday08350950ClassRoom1
RAM1000Tuesday11151230ClassRoom1
MTH1003Wednesday08350950ClassRoom1
ENG1002Wednesday09551110ClassRoom1
MCS1350Wednesday11151230ClassRoom1
LAW4007Wednesday12351350ClassRoom1
SOC1003Thursday12351350ClassRoom1
PHI1003Thursday13551510ClassRoom1
LAW1002Friday12351350ClassRoom1