Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 51-60 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
POL2103-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB401
MCS3190_MCS4603-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB201
MGT3102-Monday&Wednesday&Friday11301320VKB501
POL2303-Monday&Wednesday&Friday11301320KLB301
LAW3002-Monday&Wednesday&Friday11301320SBB501
LAW3011-Monday&Wednesday&Friday11301320VKB401
MCS1250_MCS2200-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB301
MGT2102-Tuesday&Thursday&Saturday11301320SBB201
LAW3001-Monday&Wednesday&Friday11301320KLB501
EDF2002-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VPB401
Displaying 21-30 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
ECO1122Friday08350950ClassRoom2
ECO1102Friday08350950ClassRoom2
PSY1001Tuesday08350950ClassRoom2
FIN2101Monday08350950ClassRoom2
LAW1003Monday09551110ClassRoom2
MCS1100Monday11151230ClassRoom2
MCS1150Monday11151230ClassRoom2
WNG1001Monday12351350ClassRoom2
POL4350Monday13551510ClassRoom2
LAW3002Monday13551510ClassRoom1