<< Back

ห้องเรียน CAMPUS4

Saturday มีบรรยาย วิชาทั้งหมด 17 วิชา

ผู้รับชมขณะนี้...

ผู้รับชมขณะนี้ 0

# วัน-เวลาเรียน วิชา อาจารย์ผู้สอน
1 Friday
11.15-12.30
ECO1121_ECO1101
-
-
2 Thursday
08.35-09.50
INT1004
-
-
3 Thursday
09.55-11.10
ECO1122_ECO1102
-
-
4 Thursday
11.15-12.30
CDM1101_MCS1150
-
-
5 Thursday
12.35-13.50
RAM1141
-
-
6 Wednesday
08.35-09.50
RAM1311
-
-
7 Wednesday
09.55-11.10
STA1003
-
-
8 Wednesday
11.15-12.30
ACC1103_ACC1101
-
-
9 Wednesday
12.35-13.50
RAM1201
-
-
10 Wednesday
13.55-15.10
STA2016
-
-
11 Tuesday
11.15-12.30
CDM2201_MCS1450
-
-
12 Tuesday
12.35-13.50
RAM1204
-
-
13 Tuesday
13.55-15.10
CDM2103_MCS1151
-
-
14 Monday
08.35-09.50
ENG1002
-
-
15 Monday
09.55-11.10
MGT3403
-
-
16 Monday
11.15-12.30
RAM1213
-
-
17 Monday
13.55-15.10
POL3330
-
-